Sockenstugan

   
Sockenstugans historia

En sockenstuga var från början en byggnad i första hand avsedd för sockenstämma och andra sammankomster, men den kunde samtidigt ha andra funktioner, t.ex. som klockarbostad eller fattigstuga.

Den första sockenstugan i Almundsryd uppfördes sannolikt i början av 1800-talet och den användes som fattigstuga fram till 1844, då en ny fattigstuga var färdig.

Från 1837 fanns där dessutom Almundsryds första skola,  till en början en frivillig skola under ledning av komministeradjunkten, magister O. Vallberg. Sockenborna hade inte varit särskilt intresserade av någon skola för sina barn, i varje fall inte om det kostade dem något.  Men O. Vallberg tog ingen  ersättning, varken kontant eller i naturaförmåner. Socknens förste ordinarie lärare Jonas Petersson anställdes i december 1847 och tillträdde 1 februari 1848.

Den gamla sockenstugan revs 1881 och den nya uppfördes på samma plats. En del virke från den gamla användes i nybygget. Byggmästare var Eskil Karlsson, Tröjemåla, och hans söner Johan och Johannes Eskilsson.

Almundsryds Sparbank hade haft sin expedition i den gamla sockenstugan sedan starten 1872, och när församlingen nu byggde nytt bidrog banken med 4.000 kronor för att få banklokal även i den nya byggnaden. Samägandet fortsatte till 1903, då banken sålde tillbaka sin del för 4.000 kronor och fick ett hyreskontrakt i stället.

Den nya sockenstugan användes huvudsakligen som skola, men därutöver fanns det en sammanträdeslokal och sparbanken hade kvar sin expedition i byggnaden fram till 1923. Det  nybildade sockenbiblioteket flyttade då in i bankens lokaler.

När den borgerliga kommunen i början av 1930-talet övertog ansvaret för folk- och fortsättningsskola övertog den också enligt lag äganderätten till sockenstugan.

1950 var kommunens nya skola vid Trojagatan färdig. Redan 1944 hade man börjat diskutera hur man skulle använda sockenstugan, när den inte längre behövdes för skoländamål. Det förslag till ombyggnad som till slut godkändes av kommunalfullmäktige 1951 var upprättat av arkitekt Claes Knutsson, Alvesta, och renoveringen var kostnadsberäknad till 157.000 kronor.

Arbetena påbörjades hösten 1951 med byggmästare Fritz Persson, Ryd, Rörledningsfirma Gustav Johansson, Ryd, och Hallabro Elektriska AB, Hallabro, som entreprenörer. Kostnaderna inklusive möbler och trädgårdsanläggning uppgick till omkring 250.000 kronor.

Den 6 december 1953 invigdes sockenstugan med tal av bl.a. landstingsman Carl Ferm, Kupersmåla. Fullmäktiges ordförande, folkskollärare Rudolf Jonsson, mottog byggnaden och Torsten Johansson, Rimshult, som varit med i byggnadskommittén, gav en historik om sockenstugans tillkomst. Hembygdskören sjöng under ledning av kantor Ingemar Tysk och förre riksdagsmannen Martin Svensson lyckönskade i telegram till ”att Almundsryds Storkommun skaffat sig moderna, ändamålsenliga lokaler”. (Det hade ju varit kommunsammanläggning med Härlunda 1952.)

Yrkesskolan hade nu fått lokaler i källarvåningen och där fanns dessutom pentry, toaletter, pannrum, tvättstuga, förråd och ett kommunalt arkiv. Bottenvåningen rymde förutom fullmäktiges sessionssal ytterligare ett sammanträdesrum, bibliotek med läsrum och ett rum för yrkesskolans behov. En trappa upp inreddes tre lägenheter och ett sammanträdesrum. Ryds Polisdistrikts fjärdingsman Eric Clarberg hade både bostad och poliskontor på andra våningen i sockenstugan under en del av femtiotalet.

I augusti 1959 beslutade kommunalfullmäktige om centraliserad medelsförvaltning i kommunen. Kommunalkamrer och kontorsbiträde anställdes under hösten. Fr.o.m. januari 1960 togs yrkesskolans sal samt ett av de två rum som sockenbiblioteket disponerat i anspråk för att användas som kommunalkontor. Under 1962 anställdes kommunalingenjör och ytterligare ett kontorsbiträde. Biblioteket flyttades under en period upp på andra våningen och därefter våren 1964 till nybyggda lokaler vid Torget. Nu fanns i sockenstugans bottenvåning fullmäktiges stora sessionssal i öster, kommunalnämndens sammanträdesrum i söder, kommunalkontorets expedition samt kontorsrum för kommunalkamrer och kommunalingenjör.

Ytterligare arbetsuppgifter flyttades efterhand under sextiotalet över från kommunala förtroendemän till kommunalkontoret. En social avdelning med socialassistent och kontorsbiträde tillkom och ytterligare lokaler behövdes. Kommunalnämndens sammanträdesrum gjordes om till kontor och fullmäktiges stora fina sal blev mindre. Den minsta lägenheten och sammanträdesrummet på andra våningen togs också i anspråk så småningom. Det fanns tio anställda på kommunalkontoret den 31 december 1970.

Ryds Köping upphörde den 1 januari 1971. Almundsryds församling kom att ingå i Tingsryds kommunblock och Härlunda församling lades till Älmhult. Kommunalkontorets personal flyttades till Tingsryd. Ett s.k. servicekontor i sockenstugan var bemannat några år. Personal från tekniska avdelningen och från socialbyrån i Tingsryd fanns till en början tillgängliga i Ryd regelbundet. Arbetsförmedling och försäkringskassa hade också under en period expedition i sockenstugan.

Men efterhand blev lokalerna överflödiga som kontorslokaler för kommunen. Den västra delen av bottenvåningen gjordes om till lägenheter. Rydidrotten hyrde två kontorsrum fr.o.m.  1997 och hembygdsföreningen hyrde en kontorslokal 1999. Arkivet i källaren hade hembygdsföreningen disponerat kostnadsfritt sedan 1975 och sammanträdesrummet fick även det användas kostnadsfritt av ortens föreningar. Lions Club disponerade det som tidigare varit sammanträdesrum på andra våningen. Yrkesskolans stora sal i källaren hade delats. Ryds Hem och Samhälle hyrde en del till vävstuga och den andra delen hade använts i svenskundervisningen för invandrare.

Sommaren 2003 hade Tingsryds kommun långt gående planer på att sälja sockenstugan. Föreningarna som hyrde lokaler i byggnaden protesterade mot detta och fick möjlighet att anmäla sitt intresse att förvärva fastigheten innan den annonserades ut. Ryds Basketbollklubb, Ryds Sportklubb, Ryds Tennisklubb (= Rydidrotten), Ryds Hem och Samhälle, Lions Club och Almundsryds Hembygdsförening diskuterade saken och meddelade att de var intresserade av ett gemensamt övertagande. Men så småningom visade det sig att den enda förening som hade möjligheter att klara både ett övertagande och att sköta fastigheten i fortsättningen var Ryds Sportklubb.

Resultatet blev att fr.o.m. 1 januari 2005 är det Ryds Sportklubb som äger sockenstugan i Ryd. Övriga föreningar är kvar i fastigheten med sportklubben som hyresvärd.

Wainy Holgersson ( Almundsryds Hembygdsförening )

Källor:
Hemb.fören. årsskrift 1957. ”Sockenstugan, Almundsryds äldsta kommunala byggnad” av Torsten Johansson.

Hemb.fören. årsskrift 1945. ”Om skolor i Almundsryd” av Axel Mobrand.

Hemb.fören. årsskrift 1990. ”Föregångare” av Sture Stamming. (Handlar om socknens första skola.)

Rydsposten 1927: Almundsryds Sockens Sparbank.

Ryds SK tackar Almundsryds Hembygdsförening för att vi har fått ta del av denna information.

Mellan åren 2005 till 2012 var Sockenstugan i Ryds SK:s ägo.

Comments are closed.