Träningsavgift

Träningsavgift fotboll 2012 Träningsavgift innebandy 2012
Barn (födda 2003 eller senare)

200:-

Barn (födda 2003 eller senare)

300:-

Ungdom (födda 1998 till 2002 400:- Ungdom (födda 1998 till 2002 500:-
Junior (födda 1995 till 1997) 600:- Junior (födda 1995 till 1997) 700:-
Senior (födda 1994 och äldre) 1000:- Senior (födda 1994 och äldre) 1100:-
Träningsavgiften betalas in senast 15/4 2012 (fotboll) och 30/9 (innebandy). Träningsavgiften betalas in på plusgiro 47 30 62-8
Glöm inte att ange namn och personnummer (ååmmdd) vid betalning av träningsavgiften.

För att träna och spela matcher i Ryds SK måste medlemsavgift och träningsavgift betalas. I avgiften för de aktiva ingår licens, försäkring, material, hall-, planhyra. Har inte avgifterna betalats har Ryds SK beslutat att spelaren inte spelar några matcher. Om inte betalningen finns på Ryds SK konto sista betalningsdag skickas en faktura med en extra avgift på 100 kr.

Under 2012 har vi plockat bort bingolottoförsäljningen för våra aktiva, därav höjd träningsavgift.

I medlems- och träningsavgift ingår även försäkring genom Folksam. Ni hittar information om dessa försäkringar här:

Försäkring Folksam fotboll

Försäkring Folksam innebandy

Ryds SK´s styrelse, mars 2012

Comments are closed.