Medlemsavgift

Dags att betala medlemsavgifter och träningsavgifter för 2012.

Ryds SK bedriver verksamhet inom fotboll och innebandy för såväl seniorer som juniorer. Ideellt arbetande ledare gör genom sitt engagemang det möjligt för våra ungdomar att utöva sin sport och få en meningsfull fritid. Genom att vara medlem i klubben, ger ni oss stöd i att fortsätta detta arbete.

Vill du vara med i Ryds SK som medlem, aktiv eller passiv? Betala då in årsavgiften på plusgiro 47 30 62-8

Medlemsavgifter 2012
Familjemedlemskap 500:-
Aktiv ungdom upp t.o.m 17 år 300:-
Aktiv senior från 18 år 400:-
Stödmedlem 100
Medlemsavgiften betalas in senast 15/4 2012 (fotboll) och 30/9 2012 (innebandy)Glöm inte att ange namn och personnummer (ååmmdd) på samtliga medlemmar vid betalning av medlemsavgift.

I medlems- och träningsavgift ingår även försäkring genom Folksam. Ni hittar information om dessa försäkringar här:

Försäkring Folksam fotboll

Försäkring Folksam innebandy

Ryds SK´s styrelse, mars 2012

Comments are closed.