Kansli

Kjell Karlsson - Sportchef

Ryds Sportklubb
Trojagatan 6
360 10  Ryd

Tfn: 0459-802 44
Mobil: 070-233 73 44
E-post: info@rydssk.com
rydidrotten@swipnet.se

Karta

Kansliets öppettider
Måndag och onsdag 14:00 – 16:30
Torsdag 14:00 – 17:30
Fredag 14:00 – 15:00
Övriga telefonnummer
Trojavallen 0459-803 75
Idrottshallen 0459-386 23

Dags att betala medlemsavgifter och träningsavgifter för 2012

Ryds SK bedriver verksamhet inom fotboll och innebandy för såväl seniorer som juniorer. Ideellt arbetande ledare gör genom sitt engagemang det möjligt för våra ungdomar att utöva sin sport och få en meningsfull fritid. Genom att vara medlem i klubben, ger ni oss stöd i att fortsätta detta arbete.

Vill du vara med i Ryds SK som medlem, aktiv eller passiv? Betala då in årsavgiften på plusgiro 47 30 62-8

Medlemsavgifter 2012
Familjemedlemskap 500:-
Aktiv ungdom upp t.o.m 17 år 300:-
Aktiv senior från 18 år 400:-
Stödmedlem 100
Medlemsavgiften betalas in senast 15/4 2012 (fotboll) och 30/9 2012 (innebandy)

Glöm inte att ange namn och personnummer (ååmmdd) på samtliga medlemmar vid betalning av medlemsavgift.

Träningsavgift fotboll 2012 Träningsavgift innebandy 2012
Barn (födda 2003 eller senare)

200:-

Barn (födda 2003 eller senare)

300:-

Ungdom (födda 1998 till 2002 400 Ungdom (födda 1998 till 2002 500
Junior (födda 1995 till 1997) 600: Junior (födda 1995 till 1997) 700:
Senior (födda 1994 och äldre) 1000: Senior (födda 1994 och äldre) 1100:
Träningsavgiften betalas in senast 15/4 2012 (fotboll) och 30/9 (innebandy).

Träningsavgiften betalas in på plusgiro 47 30 62-8
Glöm inte att ange namn och personnummer (ååmmdd) vid betalning av träningsavgiften.

För att träna och spela matcher i Ryds SK måste medlemsavgift och träningsavgift betalas. I avgiften för de aktiva ingår licens, försäkring, material, hall-, planhyra. Har inte avgifterna betalats har Ryds SK beslutat att spelaren inte spelar några matcher. Om inte betalningen finns på Ryds SK konto sista betalningsdag skickas en faktura med en extra avgift på 100 kr.

Under 2012 har vi plockat bort bingolottoförsäljningen för våra aktiva därav höjd träningsavgift.

Ryds SK´s styrelse mars 2012

Comments are closed.